Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Dementie (psychogeriatrie)

Het onderdeel psychogeriatrie is er voor mensen met beperkingen van de geestelijke vermogens op hogere leeftijd, zoals dementie.

Het Team Ouderen is actief binnen het Regionale Ketennetwerk Hulp bij Dementie en werkt hierin samen met onder andere de Zorggroep, Proteion en het Laurentius ziekenhuis. Deze organisaties hebben samen een zorgprogramma opgezet waarin het zorgaanbod en de samenwerking staat omschreven. Wanneer u door uw huisarts wordt doorverwezen naar dit zorgprogramma, gaat u samen met een casemanager op zoek naar de beste zorg op maat.

Team ouderen

Bij MET ggz hebben we een team Ouderen, speciaal voor volwassenen van 65 jaar en ouder. Dit team bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines: specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, (GZ) psychologen en woonbegeleiders. Alle disciplines kunnen betrokken worden bij zowel de diagnostiek als de zorg voor mensen met dementie. Team Ouderen werkt in de regio samen met casemanagers van Hulp bij dementie, verpleeg- en verzorgingshuizen, neurologen, klinisch geriaters, dagverzorgingen en dagbehandelingen, welzijnswerkers, thuiszorg en Alzheimer Nederland (Alzheimer café). Ook hebben we een eigen bereikbaarheidsdienst (werkdagen overdag) die benaderd kan worden voor spoedvragen zowel voor bekende als voor ons nog niet bekende cliënten.

Diagnose

Bij het stellen van een diagnose dementie is het belangrijk dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen dementie en de daarop lijkende aandoeningen. Binnen team Ouderen kan de diagnostiek bestaan uit zowel onderzoek door de specialist ouderengeneeskunde, psychologische testen als observaties. Hierbij zijn ook de observaties van mantelzorgers en andere zorgverleners zeer belangrijk. Bij mensen die beperkt mobiel zijn of zorgafwerend zijn kan diagnostiek in de thuissituatie plaatsvinden.

Behandeling

Na de diagnose komt vaak behandeling die zowel individueel als in groepsverband kan plaats vinden.

Individuele behandeling

Dementie is een ziekte die (nog) niet te genezen is. Vaak zijn bijkomende problemen met gedrag of stemming wel reden om een behandeling met medicijnen te starten. Medicatie is slechts een onderdeel van de behandeling. Behandeling zonder medicatie speelt bijna altijd een net zo belangrijke rol en bestaat uit aanpassing van de omgeving, ondersteuning en uitleg geven aan mantelzorg of professionele zorgers. Ook kan er gekeken worden naar inzet of uitbreiding van het zorgnetwerk. Hierbij kan gedacht worden aan het opstarten van dagactiviteiten of persoonlijke verzorging. Mensen met dementie kunnen hier in eerste instantie afwerend tegenover staan. Team Ouderen van MET ggz biedt dan de mogelijkheid tot het inzetten van TOP (thuiszorg ondersteuning psychogeriatrie). Dit zijn thuiszorg medewerkers die geschoold zijn in het omgaan met mensen met dementie die afwerend tegenover een dagactiviteiten staan.

Groepsbehandeling

Team Ouderen biedt ook groepsbehandelingen/cursussen aan voor mensen met vergeetachtigheid (‘help me even herinneren’ en de ‘geheugengroep’) en ook voor partners (‘Zorg en dementie’).

Jonge mensen met dementie

We hebben een aangepast behandelaanbod voor jonge mensen met dementie. Ook hebben we een groep voor kinderen van jonge mensen met dementie.

Thuiszorg Ondersteuning Psychogeriatrie

Thuiszorg Ondersteuning Psychogeriatrie (TOP) is zorg voor ouderen met gedragsproblematiek (als gevolg van dementie of een andere psychogeriatrische aandoening) die aangeboden hulp afwijzen, maar deze wel nodig hebben.

Een TOP-verpleegkundige geeft deze mensen ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie. TOP wordt aangeboden vanuit een samenwerkingsverband tussen MET ggz en de Zorggroep in de regio Midden-Limburg.

Wat is TOP?

TOP-zorg is zorg op het gebied van verpleging, verzorging en dag activering. Hieronder vallen verschillende activiteiten, bijvoorbeeld:

  • ADL-zorg ten behoeve van de cliënt;
  • Advies/instructie/begeleiding/scholing van cliënt en/of familie;
  • Methodische observatie van gedrag van cliënt en/of familie;
  • Eventuele BDL-activiteiten, die van belang zijn om vertrouwen te kunnen winnen bij de cliënt.
  • Toewerken naar dagverzorging/ dagbehandeling/ zorgboerderij.

De gespecialiseerde TOP-verzorgenden die deze zorg bieden krijgen ondersteuning en begeleiding van een (GZ-) psycholoog van de afdeling ouderen van MET ggz.

Aanmelden

Voor aanmelding bij team Ouderen heeft u een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzende arts nodig. De meest behandelingen zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor de zorg  geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.