Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Ouderen

Speciaal voor mensen met psychische problemen van 65 jaar en ouder heeft MET ggz een team Ouderen. Ook mensen met een vorm van dementie kunnen bij team Ouderen terecht. Het team houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van deze doelgroepen.

Naasten

Naasten spelen een belangrijke rol in de zorg voor ouderen. Naasten zijn mensen die betrokken zijn bij de zorg voor een persoon met een psychiatrische aandoening. Dat kunnen familieleden, partners of goede vrienden zijn. Naasten kunnen op verschillende manieren een rol spelen: als informatiebron voor de hulpverlener, als mantelzorger of zelf als hulpvrager. Binnen de behandeling worden naasten intensief betrokken.

#

Aanmelden

Voor aanmelding bij team Ouderen heeft u een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzende arts nodig. De meest behandelingen zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor de zorg  geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.