Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Langdurige zorg

Mensen met chronische psychiatrische aandoeningen die vaak langere tijd zorg nodig hebben, kunnen terecht bij de afdeling Langdurige zorg van MET ggz in de regio’s Roermond, Echt en Heythuysen (gemeente Leudal). De afdeling maakt gebruik van de zogenaamde FACT-methodiek. 

FACT

FACT staat voor Function Assertive Community Treatment. Dit is een mix van behandelingen en begeleiding die voor u op maat wordt samengesteld. Het uitgangspunt van FACT is om mensen zoveel mogelijk in hun thuissituatie te helpen, zodat ze kunnen blijven meedraaien in de maatschappij. De behandeling en begeleiding vindt plaats vanuit een multidisciplinair team van specialisten.

De behandeling

In het eerste gesprek legt u het probleem voor. De behandelaar stelt de (voorlopige) diagnose en u bespreekt samen mogelijke oplossingen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan dit plan. 

De Langdurige zorg teams werken aan de hand van een zorgprogramma waarbij rekening wordt gehouden met de herstelfase waarin u zich bevindt. 

Duur van de behandeling 

De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van uw probleem en de exacte omstandigheden. 

Resultaten van behandeling

MET ggz meet de resultaten van de behandeling. MET ggz gebruikt hiervoor een vragenlijst die u gedurende de behandeling een aantal keer zult invullen.

Aanmelden

Voor aanmelding bij Langdurige zorg heeft u een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzende arts nodig. De meest behandelingen bij Langdurige zorg zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor de zorg geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.