Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Vertrouwenspersoon AKJ

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, hun vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van MET ggz of de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt van MET ggz of de gemeente. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van MET ggz neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met MET ggz of de gemeente.

Zo bereik je het AKJ
Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt hen bellen op 088 – 5551000 of e-mailen naar info@akj.nl. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.