Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Behandeling

Uw kind kan gespecialiseerde hulp nodig hebben als het lange tijd erg angstig, neerslachtig of erg druk is, of omdat het problemen heeft in het contact met leeftijdsgenoten of volwassenen. MET ggz biedt hulp via diverse zorgprogramma's speciaal voor de behandeling van angststoornissen, depressie, autismespectrumstoornissen en ADHD.

Voor baby's en peuters hebben wij een speciaal zorgprogramma gericht op problemen met slapen, voeding, veelvuldig huilen, woedebuien of onrustig/opvallend gedrag. Vanzelfsprekend hebben wij bij de behandeling ook oog voor de rest van het gezin.

Tijdens het eerste gesprek, oftewel de intake, die gepland is met uw behandelaar, legt u het probleem voor. De behandelaar stelt de (voorlopige) diagnose en u bespreekt samen mogelijke oplossingen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan een oplossing. De behandelingen zijn in overeenstemming met de landelijke richtlijnen voor het behandelen van psychische klachten en gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

#

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van het probleem en de exacte omstandigheden.

Resultaten van behandeling

MET ggz meet de resultaten van de behandeling. MET ggz gebruikt hiervoor een vragenlijst die u gedurende de behandeling een aantal keren zult invullen.

Als een kind een psychisch probleem heeft, moet er snel en adequaat hulp worden geboden.