Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Kinderen en jeugd

Als uw kind een probleem heeft, moet er snel en adequaat hulp worden geboden. Team Kinderen en jeugd van MET ggz richt zich specifiek op behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren met psychische problemen.

Daarbij gaat het niet alleen om het kind zelf, ook het gezin of andere belangrijke personen rondom het kind krijgen de aandacht bij de behandeling. Op dit deel van de website leest u wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.

Met ggz behandelt kinderen en jeugd met psychische problemen

Kosten

De hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en is kosteloos. De kosten worden vergoed door uw gemeente. De hulp aan jongeren vanaf 18 jaar valt onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat jongeren die 18 jaar worden een zorgverzekering moeten afsluiten. Hierbij geldt ook een eigen risico. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Aanmelden

Voor aanmelding bij de Afdeling Kinderen en jeugd heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, kinderarts of ander medisch specialist óf van een verwijzer die door de gemeente is aangewezen. Wanneer u in bezit bent van een verwijzing, kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

MET_portret_meisje_Naomi.jpg