Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Bemoeizorg

Niet iedereen die hulp nodig heeft wil die ook ontvangen. Toch is het goed om mensen die te maken hebben met (ernstige) psychiatrische problemen, verslavings- of sociaal-maatschappelijke problemen op te sporen om te voorkomen dat hun situatie erger wordt. Dit doet MET ggz (in een samenwerking met diverse instanties) onder de naam Dokus Bemoeizorg.

Het Dokus Bemoeizorgteam Midden-Limburg spoort mensen op die zorg mijden en overtuigt hen van de noodzaak van reguliere zorg. Doel is de gezondheid en de leefsituatie te verbeteren en eventuele overlast te verminderen. Dokus richt zich op cliënten met ernstige psychiatrische problemen, verslavingsproblemen, sociaal-maatschappelijke problemen of een combinatie hiervan. Kenmerkend is dat cliënten zorg nodig hebben, maar deze weigeren, moeilijk te motiveren zijn hulp te zoeken en zorg te accepteren, op sociaal gebied vaak geïsoleerd zijn en door hun leefwijze en gedrag overlast veroorzaken. Soms zijn ze bekend bij politie of hulpinstanties.

#


Manier van werken

  • het team zoekt cliënten actief op, spreekt ze aan op straat of gaat naar plekken waar ze zich ophouden zoals parken, portieken of slooppanden.
  • de contactpogingen zijn intensief en langdurig: de cliënt wordt opgezocht en gebeld totdat er contact is.
  • het team biedt de cliënt zorg en ondersteuning in de eigen woonomgeving.
  • insteek is het winnen van vertrouwen van de cliënt. De aanpak is praktisch: het team lost bijvoorbeeld financiële of huishoudelijke problemen op, helpt een dagstructuur te vinden of begeleidt bij het opbouwen van sociale contacten.
  • het team zoekt samen met familieleden, kennissen en andere hulpverleners naar oplossingen voor de specifieke problemen van de cliënt.
  • wanneer een cliënt zich onttrekt aan reguliere zorg bij MET ggz, kan de hulpverlener hem aanmelden bij Dokus. Het doel is om hem terug te leiden naar de reguliere zorg.

Training problematisch verzamelgedrag

Hulpverleners van Dokus Bemoeizorg hebben zich gespecialiseerd in het scholen van (hulp)organisaties op het gebied van hoarding (problematisch verzamelgedrag). Interesse? Neem contact met ons op.

Overlastprojecten

Hulpverleners van Dokus Bemoeizorg nemen deel aan diverse overlastprojecten in Midden-Limburg zoals Project8 in Weert, en het overlastproject in Roermond.

Een cliënt aanmelden

Iedereen kan een cliënt aanmelden voor het Bemoeizorgteam: zowel professionals als familieleden of buurtbewoners. Er gelden een aantal criteria.

  1. Er moet sprake zijn of een vermoeden van verslavingsproblemen, psychiatrische problemen en/of sociaal maatschappelijke problemen.
  2. De cliënt vraagt niet om zorg of wil geen zorg.
  3. De cliënt wordt niet bereikt door de reguliere hulpverlening.

Professionals of hulpverlenende instanties kunnen een beroep doen op Dokus als ze specifieke vragen hebben over de doelgroep.

U kunt de cliënt digitaal aanmelden op www.dokusbemoeizorg.nl. Een hulpverlener van het Bemoeizorgteam neemt dan spoedig contact met u op!

Hulp nodig?

Dokus is actief in de Midden-Limburgse gemeenten Roerdalen, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roermond, Nederweert en Weert. Het Bemoeizorgteam is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op nummer 0475 - 38 75 37. U kunt ook een email sturen naar info@dokusbemoeizorg.nl. Neem ook eens een kijkje op www.dokusbemoeizorg.nl.

Dokus werkt intensief samen met huisartsen, verslavingszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, Stadstoezicht, Ambulancezorg Limburg-Noord, woningcorporaties, de gespecialiseerde thuiszorg, politie, gemeenten in Midden-Limburg, Zelfregiecentra, welzijnswerk, Veiligheidshuis, enzovoorts.