Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Crisiszorg en IHT

Onze visie is dat mensen met psychiatrische problemen het beste in hun vertrouwde omgeving behandeld kunnen worden: beter worden doe je thuis!

Zo willen wij samen met u en uw omgeving (familie, vrienden en kennissen) een opname voorkomen of zo kort mogelijk houden.

Het Intensive Home Treatment (IHT) team van MET ggz is een gespecialiseerd team in het bieden van crisiszorg, met een bereikbaarheid in de avond- en weekenduren. Daarnaast is MET ggz 24 uur per dag bereikbaar voor crisissituaties. Van een crisis is sprake als:

  • iemand niet meer in staat is normaal te functioneren door een psychiatrisch probleem.
  • de directe omgeving of eerstelijnshulpverleners niet meer in staat zijn de situatie onder controle te krijgen.
  • acute hulp vanuit de psychiatrie vereist is.
Crisiszorg en IHT bij Met ggz

Hulp nodig?

Verwijzingen naar het IHT team of crisisdienst verlopen altijd via specifieke verwijzers, waaronder huisarts, huisartsenpraktijk of politie. Is er in uw omgeving sprake van een crisissituatie, neem dan contact op met een van deze instanties.

 

Beter worden doe je thuis!