Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Basis ggz

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het psychisch niet zo goed gaat. Dat is heel normaal en vaak gaat dat vanzelf weer over. Als dit niet het geval is, kan het helpen om met iemand te praten. Bijvoorbeeld met een psycholoog of verpleegkundige werkzaam binnen de Basis ggz (generalistische basis ggz). Deze behandelaar kan werkzaam zijn in een huisartsenpraktijk of op een centrale ggz-locatie.

Wie behandelt in de Basis ggz?

De behandelaar in de Basis ggz is een psycholoog of verpleegkundige voor kinderen en jongeren en/of volwassenen en ouderen, die samen met u het psychische probleem concreet en praktisch aanpakt. Een aantal gesprekken is vaak voldoende om u weer op weg te helpen.

Wanneer komt u voor Basis ggz in aanmerking?

In de Basis ggz worden mensen geholpen met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Het gaat om een relatief kortdurende behandeling voor bijvoorbeeld:

  • angst en paniek
  • somberheid en depressie
  • psychosomatische stoornissen

Ook kunt u in de Basis ggz terecht komen na een traject binnen de Specialistische ggz, wanneer er nog behoefte is aan een aantal onderhoudscontacten.

De behandeling

In het eerste gesprek legt u het probleem voor. De behandelaar stelt de (voorlopige) diagnose en u bespreekt samen mogelijke oplossingen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan een oplossing. Dit kan in de vorm van gesprekken met een behandelaar of gesprekken in combinatie met digitale zorg.

De behandelingen zijn in overeenstemming met de landelijke richtlijnen voor het behandelen van psychische klachten en gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Hoe lang de behandeling duurt is afhankelijk van uw vraag en/of probleem. Een behandeling in de Basis ggz duurt maximaal 1 jaar.

Resultaten van behandeling

MET ggz meet de resultaten van de behandeling. MET ggz gebruikt hiervoor een vragenlijst die u via de computer kunt invullen. Na aanmelding ontvangt u hierover een mail.

Keurmerk

MET ggz heeft het Keurmerk Basis GGZ 2017. Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit en doelmatigheid in de basis ggz. Zorgaanbieders kunnen met het keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Het keurmerk is het hele jaar 2017 geldig.

Klantervaringen basis ggz

Sinds 2017 gebruiken we de CQ-index om een beeld te krijgen van de mening van cliënten. De CQ-index is een methodiek om klantervaringen in de zorg te meten. De eerste resultaten komen in augustus beschikbaar en worden dan gepubliceerd.

Aanmelden

Om u aan te melden voor een behandeling in de Basis ggz heeft u een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzende arts nodig. De meeste behandelingen in de Basis ggz zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor zorg uit de Basis ggz geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.

Aanmelden

Om u aan te melden voor een behandeling in de Basis ggz heeft u een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzende arts nodig. De meeste behandelingen in de Basis ggz zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor zorg uit de Basis ggz geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.