Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Wachttijden

MET ggz wil de wachttijden zo kort mogelijk houden. Toch kan het soms gebeuren dat u moet wachten voordat u een eerste gesprek krijgt of voordat de behandeling van start gaat. Wij geven op deze pagina een indicatie van onze wachttijden.

Twee soorten wachttijd

  • Aanmeldwachttijd: aantal weken vanaf uw aanmelding tot het eerste (intake)gesprek
  • Behandelwachttijd: aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is erg afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. De behandelwachttijd kan dus per persoon verschillen.

Verschillende locaties

De wachttijd per locatie kan verschillen. Als u bereid bent om voor behandeling naar een locatie met een kortere wachttijd te gaan, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding.

Verzekeraars

De wachttijd per verzekeraar kan verschillen. Uw verzekeraar kan eventueel bemiddelen bij een lange wachttijd.

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden gelden niet voor crisissituaties. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar.

Aanmeldwachttijd

Geactualiseerd op 4 april 2017.

Aantal weken vanaf aanmelding tot eerste (intake)gesprek

Roermond

Echt

Venlo

Weert

Leudal

Totaal per locatie

6

8

9

3

2

Volwassenen zonder PsyQ, inclusief basis ggz

3

10

3

3

2

Jeugd

2

6

3

3

2

Ouderen

4-5

4-5Basis ggz

2

CZ: 4 weken
VGZ en Menzis: tijdelijke stop

3

2

3

PsyQ Angst

4

15

PsyQ Depressie

10

15

PsyQ Trauma

5

15

PsyQ PDC

10

15

PsyQ ADHD

7

15

PsyQ Persoonlijkheid

10

15

PsyQ Somatiek

stop

stop

Behandelwachttijd

Geactualiseerd op 4 april 2017.

Kinderen en jeugd

Aantal weken vanaf
1e intake tot 1e behandelcontact


Hoofddiagnose

Echt

Leudal

Roermond

Venlo

Weert

Gemid-deld

ADHD4676

Angststoornis5455

Autisme

2

37967

Dementie en overige cognitieve stoornisDepressie/
stemmingsstoornis3465

Basis ggz

2

22222

Persoonlijkheidsstoornis

44
Psychodiagnostiek

8567

Psychotische stoornis4
4

Psychotrauma2
53

Somatiek en psyche165810


Volwassenen

Aantal weken vanaf
1e intake tot 1e behandelcontact

Hoofddiagnose

Echt

Leudal

Roermond

Venlo

Weert

Gemid-deld

ADHD

581058

Angststoornis

1177967

Autisme


74855

Dementie en overige cognitieve stoornis

14
2222
19

Depressie/
stemmingsstoornis

1157867
Basis ggz222222

Persoonlijkheidsstoornis

1444765
Psychodiagnostiek18256456

Psychotische stoornis

8119

9

Psychotrauma

679768
Somatiek en psyche20636


Ouderen

Aantal weken vanaf
1e intake tot 1e behandelcontact


Hoofddiagnose

Echt

Leudal

Roermond

Venlo

Weert

Gemid-deld

ADHD8
8

Angststoornis


77

7

Autisme


Dementie en overige cognitieve stoornis

775

6

Depressie/
stemmingsstoornis

3124

6
Basis ggz222222

Persoonlijkheidsstoornis


Psychodiagnostiek6163

9

Psychotische stoornis


42

3

Psychotrauma3

3
Somatiek en psyche
124

6

Psychische klachten?

Heeft u psychische klachten? Neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u indien nodig verwijzen naar MET ggz.