Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Wachttijden

MET ggz wil de wachttijden zo kort mogelijk houden. Toch kan het soms gebeuren dat u moet wachten voordat u een eerste gesprek krijgt of voordat de behandeling van start gaat. Wij geven op deze pagina een indicatie van onze wachttijden.

Twee soorten wachttijd

  • Aanmeldwachttijd: aantal weken vanaf uw aanmelding tot het eerste (intake)gesprek
  • Behandelwachttijd: aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is erg afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. De behandelwachttijd kan dus per persoon verschillen.

Verschillende locaties

De wachttijd per locatie kan verschillen. Als u bereid bent om voor behandeling naar een locatie met een kortere wachttijd te gaan, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding.

Verzekeraars

De wachttijd per verzekeraar kan verschillen. Uw verzekeraar kan eventueel bemiddelen bij een lange wachttijd.

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden gelden niet voor crisissituaties. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar.

Aanmeldwachttijd

Geactualiseerd op 12 december 2017.

Aantal weken vanaf aanmelding tot eerste (intake)gesprek

Roermond

Echt

Venlo

Weert

Leudal

Volwassenen zonder PsyQ, inclusief basis ggz

2

132

Jeugd

5

5

3

1

Ouderen

3

2


3

Basis ggz volwassenen

1

1

1


1
Basis ggz jeugd
PsyQ Angst

10

X

PsyQ Depressie

0

X

PsyQ Trauma

19

X

PsyQ PDC

18

X

PsyQ ADHD

8

X

PsyQ Persoonlijkheid

7

X

PsyQ Somatiek

9

X


X: voorlopige opnamestop

Behandelwachttijd

Geactualiseerd op 12 december 2017.

Kinderen en jeugd

Aantal weken vanaf

1e intake tot 1e behandelcontact

Hoofddiagnose

Echt

Leudal

Roermond

Venlo

Weert

Gemiddeld

ADHD

836686

Angststoornis

836686

Autisme

8

36686

Dementie en overige cognitieve stoornis

836686

Depressie/
stemmingsstoornis

836686

Basis ggz

2

22222

Persoonlijkheidsstoornis

836686
Psychodiagnostiek836686

Psychotische stoornis

836686

Psychotrauma

836686

Somatiek en psyche

83668
6


Volwassenen

Aantal weken vanaf

1e intake tot 1e behandelcontact

Hoofddiagnose

Echt

Leudal

Roermond

Venlo

Weert

Gemiddeld

ADHD

4 3 5

4

Angststoornis

4 3 5

4

Autisme

4 3 5

4

Dementie en overige cognitieve stoornis

4 3 5

4

Depressie/
stemmingsstoornis

4 3 5

4
Basis ggz 2 2 2 2 2 2

Persoonlijkheidsstoornis

4 3 5

4
Psychodiagnostiek 4 3 5

4

Psychotische stoornis

4 3 5

4

Psychotrauma

4 3 5

4
Somatiek en psyche 4 3 5

4


Ouderen

Aantal weken vanaf

1e intake tot 1e behandelcontact

Hoofddiagnose

Echt

Leudal

Roermond

Venlo

Weert

Gemiddeld

ADHD

543

4

Angststoornis

543

4

Autisme

543

4

Dementie en overige cognitieve stoornis

543

4

Depressie/
stemmingsstoornis

543

4
Basis ggz222222

Persoonlijkheidsstoornis

543

4
Psychodiagnostiek543

4

Psychotische stoornis

543

4

Psychotrauma

543

4
Somatiek en psyche543

4

Psychische klachten?

Heeft u psychische klachten? Neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u indien nodig verwijzen naar MET ggz.