Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Wachttijden

MET ggz wil de wachttijden zo kort mogelijk houden. Toch kan het soms gebeuren dat u moet wachten voordat u een eerste gesprek krijgt of voordat de behandeling van start gaat. Wij geven op deze pagina een indicatie van onze wachttijden.

Twee soorten wachttijd

  • Aanmeldwachttijd: aantal weken vanaf uw aanmelding tot het eerste (intake)gesprek
  • Behandelwachttijd: aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is erg afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. De behandelwachttijd kan dus per persoon verschillen.

Verschillende locaties

De wachttijd per locatie kan verschillen. Als u bereid bent om voor behandeling naar een locatie met een kortere wachttijd te gaan, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding.

Verzekeraars

De wachttijd per verzekeraar kan verschillen. Uw verzekeraar kan eventueel bemiddelen bij een lange wachttijd.

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden gelden niet voor crisissituaties. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar.

Aanmeldwachttijd

Geactualiseerd op 2 maart 2017.

Aantal weken vanaf aanmelding tot eerste (intake)gesprek Locatie

Roermond

Echt

Venlo

Weert

Leudal

Totaal per locatie

7

5

10

4

3

Volwassenen zonder PsyQ, inclusief basis ggz

3

7

2

2

2

Jeugd

4

4

4

2

2

Ouderen

4

4

4 4

4

Basis ggz

3

5

2

2

0

PsyQ Angst

2

12

PsyQ depressie

12

12

PsyQ trauma

12

12

PsyQ PDC

10

10

PsyQ ADHD

6

6

PsyQ pers.

9

9

PsyQ Somatiek

19

19

Behandelwachttijd

Geactualiseerd op 7 februari 2017.

Aantal weken 1e intake tot 1e behandelcontact MET ggz

Locatie

Hoofddiagnose

Echt

Leudal

Roermond

Venlo

Weert

ADHD

*

4

8

8

7

Angststoornis

9

5

7

8

4

Autisme

2

6

5

8

4

Basis ggz

2

2 2 2

2

Dementie en overige cognitieve stoornis

7

7

6

22

*

Depressie/stemmingsstoornis

9

8

6

8

6

Persoonlijkheidsstoornis

8 4

4

8

6

Psychodiagnostiek16 16 6 4 7

Psychotische stoornis

8

10

6

*

*

Psychotrauma

6

7

7

1

5

Somatiek en psyche

20

12

6

4

4


* = de afgelopen periode zijn geen cliënten met deze behandeling gestart óf de behandeling wordt op deze locatie niet aangeboden.

Psychische klachten?

Heeft u psychische klachten? Neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u indien nodig verwijzen naar MET ggz.