Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Ouderbegeleiding

Een kind dat te maken krijgt met psychische problemen staat niet op zich: ook de directe omgeving van het kind speelt een rol. Ouders of andere gezinsleden worden nadrukkelijk bij de behandeling betrokken.

Ouderbegeleiding richt zich in eerste instantie op het aan de ouders of verzorgers uitleggen van de problemen van het kind. Soms is alleen dát al voldoende. Het kan ook nodig zijn dat de ouders in meerdere mate bij de behandeling betrokken worden, opdat ze zo goed mogelijk leren omgaan met de beperkingen van hun kind. Ouderbegeleiding versterkt de kwaliteiten van de opvoeder en draagt bij aan een verbetering van de ouder-kind relatie. Door vragen over de opvoeding en het ouderschap te bespreken wordt de ouder zekerder in zijn/haar handelen en vergroot de ouder zijn vaardigheden als opvoeder.

Naast oudergesprekken kan er sprake zijn van ouder-kind speltherapiesessies, waarbij de ouder en het kind samen ervaringen delen in het spel. Daarnaast zijn oudergesprekken essentieel als het kind of de jongere speltherapie krijgt. Enerzijds om het proces van speltherapie te kunnen optimaliseren en verduidelijken, anderzijds om te onderzoeken welke vragen er bij ouders leven rondom de opvoeding en het ouderschap, om vervolgens op zoek te gaan naar antwoorden daarop.

Ouderbegeleiding wordt geboden aan ouders met kinderen met Autisme, Angststoornis, ADHD en Depressie en aan ouders van heel jonge kinderen van 0 tot 4 jaar die bij MET ggz in behandeling zijn.

Begeleiding van ouders bij Met ggz

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.