Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een behandelvorm voor het hele gezin. Het is een vorm van psychotherapie, waarbij alle gezinsleden gezamenlijk aanwezig zijn. Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon maar over het op elkaar inwerken van alle onderdelen van dat systeem (de gezinsleden).

In de behandeling, die uit gesprekken bestaat, staan de problemen van het gezin centraal. Het gaat bijvoorbeeld over hoe men conflicten aangaat, of hoe in het gezin problemen met elkaar besproken worden. Vaak ontstaat een probleem door een opeenstapeling van factoren. Oplossingen die voorheen werkten, lijken niet meer afdoende, en er ontstaan spanningen. We onderzoeken hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden.

De psychotherapeut ondersteunt gezinnen om omgangsvormen die niet helpen te doorbreken en nieuwe op te bouwen. De gezinsleden leren op een praktische manier naar verhoudingen, rollen, verwachtingen, overtuigingen en communicatie in het dagelijks leven te kijken. Samen zoeken gezinsleden naar andere manieren om met elkaar en met problemen om te gaan.

Gezinstherapie bij Met ggz

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.