Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Systeemtherapie

Systeemtherapie bevat elementen van gezins- en relatietherapie. MET ggz zet deze therapie in bij de behandeling van personen in relatie tot andere mensen.

Systeemtherapie richt zich op het gedrag van mensen binnen een groep en op het herstellen van relaties binnen een groep. Door de therapie gaan mensen zich anders gedragen ten opzichte van elkaar. Ook kan een nieuw zelfbeeld ontstaan en daarmee een positievere kijk op de relaties met anderen.

Systeemtherapie richt zich op het verbeteren van het contact en het doorbreken van rigide patronen tussen de patiënt en zijn naasten. Meestal wordt het als een aanvullende therapie gebruikt bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Duur van de therapie

De duur van de therapie varieert. Vaak zal de therapeut in het begin een aantal bijeenkomsten vastleggen. Daarna wordt gekeken of meer sessies nodig zijn. Een sessie duurt meestal één à anderhalf uur. In het begin vinden de sessies ongeveer om de twee weken plaats.

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.