Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die bij uitstek geschikt is voor kinderen. MET ggz zet deze behandelvorm in bij traumatische ervaringen, emotionele- en sociale problemen.

Door te spelen 'vertellen' kinderen: het is hun manier om zich te uiten en om moeilijke dingen te verwerken. De therapie helpt om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te krijgen. Door te spelen kan het kind zich ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid nieuwe ervaringen te beleven en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

Speltherapie bij Met ggz

Speelkamer

De therapie vindt plaats in de speelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen etc. De therapeut verwoordt hoe het kind speelt en wat het spel zegt, waardoor het kind meer inzicht in de situatie en zichzelf krijgt. Vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar gaan kinderen praten vaak prettiger vinden dan spelen. Ouders worden om de zoveel weken uitgenodigd om bij een sessie aanwezig te zijn en samen met de therapeut de voortgang te bespreken en specifieke zorg- en opvoedvragen te bespreken.

Vertrouwensrelatie

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.

Speltherapie wordt aangeboden bij alle specifieke problemen bij kinderen die MET ggz behandelt Autisme bij kinderen, ADHD bij kinderen, Depressie bij kinderen, Angst bij kinderen en Psychische problemen bij kinderen van 0 tot 4 jaar.

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.