Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining is een training die MET ggz speciaal aanbiedt voor kinderen voor wie het aanleren van sociale vaardigheden (heel) veel moeite kost. Problemen in de ontwikkeling van sociale vaardigheden kunnen op veel manieren ontstaan. Zo kan het zijn dat een kind gewoon wat gevoeliger is, gepest is, heftige dingen heeft meegemaakt of gewoon van nature sociaal minder vaardig is.

Kinderen leren al op jonge leeftijd contact te maken met andere mensen, andere kinderen en dieren. Dat gaat meestal vanzelf. Doordat mensen hierop positief reageren worden kinderen bevestigd in het maken van sociale contacten.

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen bij Met ggz
Op de lagere school worden sociale vaardigheden actief bevorderd door speelkwartier, kringgesprekken en het samen spelen na schooltijd. Problemen met sociale vaardigheden hoeven niet direct ernstig te zijn. Een teruggetrokken of verlegen kind hoeft daar geen grote problemen van te ondervinden. Anders wordt het, als een gebrek aan sociale vaardigheden het geluk in de weg staat. Vooral bij kinderen die graag vrienden willen maken, maar niet de vaardigheden bezitten om die vriendschappen op te bouwen of in stand te houden, kan een gebrek aan sociale vaardigheden problematisch worden en grote gevolgen hebben voor het welzijn.

Tijdens de sociale vaardigheidstraining leert het kind zich in allerlei situaties sociaal vaardiger en assertiever te gedragen. Het doel is dat het kind ander gedrag aanleert zodat het gemakkelijker met andere mensen omgaat en zelfvertrouwen krijgt. Zo kan voorkomen worden dat de kinderen vastlopen, geen vriendjes meer hebben of geen zin hebben in school waardoor zij hun leermotivatie verliezen.

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.