Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Narratieve Exposure Therapy

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende therapie, specifiek ontworpen voor de verwerking van zeer ernstige, schokkende ervaringen.
 
De behandelvorm wordt bij MET ggz met name ingezet bij cliënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) die te kampen hebben met meervoudige traumatiserende gebeurtenissen (wat bijvoorbeeld het geval kan zijn bij vluchtelingen, militairen en slachtoffers van vroegkinderlijk seksueel misbruik). Veel mensen die zulke ervaringen hebben, kunnen daar later nog dagelijks last van hebben. De ervaringen komen steeds terug in beangstigende herinneringen, flashbacks en nachtmerries. 
 
Bij NET worden de traumatische gebeurtenissen in gedachten weer naar boven gehaald (exposure) en langs de levenslijn gelegd. Ook andere (en positieve) gebeurtenissen worden in chronologie geplaatst. Het verbinden van traumatische herinneringen en zogenaamde context-herinneringen zorgt voor de integratie van de herinneringen in het biografische geheugen. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat na de behandeling een compleet document vormt, dat de cliënt als een soort getuigenis helpt. De getuigenis kan ook zorgen voor erkenning en begrip in de omgeving van de cliënt.
 
 

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.