Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Imaginaire Exposure en Rescripting

Imaginaire exposure en imaginaire rescripting zijn behandelvormen om nare gebeurtenissen en trauma´s te verwerken.

Imaginaire exposure

Mensen die iets naars hebben meegemaakt, proberen de gedachten daaraan vaak te verdringen. Tijdens Imaginaire exposure (ook wel blootstelling) gaat het juist om het terughalen van de pijnlijke herinneringen, om zo de verwerking in gang te zetten. Het blootstellen aan de nare ervaringen gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden en onder begeleiding van een professionele behandelaar. 
 
De traumatiserende herinnering wordt in gedachte zo levendig mogelijk teruggehaald door het te vertellen alsof het nu gebeurt. De persoon praat in de tegenwoordige tijd en zit met de ogen gesloten. De therapeut moedigt de cliënt aan om te letten op hetgeen hij of zij voelt, hoort, ziet en ruikt. Het is belangrijk om juist de naarste momenten van de traumatische gebeurtenis aan bod te laten komen. Het doorwerken van deze momenten helpt om herbelevingen als flashbacks en nachtmerries te laten verminderen. De cliënt wordt tijdens de exposure uitgedaagd om alsnog zo te reageren als men ten tijde van de gebeurtenis had willen reageren. 

Imaginaire rescripting

Als de exposure alleen niet voldoende helpt, kan ook imaginaire rescripting worden toegevoegd aan de behandeling. Tijdens dit onderdeel wordt de herinnering herschreven met behulp van verbeelding. Hierbij wordt het beeld opgeroepen vanuit het perspectief van het kind, stelt men zich de situatie voor als volwassene en intervenieert. Daarna stelt men de situatie voor als kind en vraagt om interventie. 
 

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.