Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een vorm van psychotherapie waarbij u wordt gevraagd aan een traumatische gebeurtenis terug te denken.
 
Tegelijkertijd wordt u afgeleid, meestal door de hand van de therapeut of door middel van een koptelefoon met geluid. Hierbij komt een proces op gang in de hersenen waardoor het natuurlijke verwerkingsproces wordt gestimuleerd. De oogbewegingen worden in sets herhaald tot de herinnering (bijna) geen negatieve gevoelens meer oproept.
 
EMDR is een methode voor de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma-gerelateerde stoornissen zoals angst-, stemmings- en gedragsstoornissen. Het is een gestructureerde en geprotocolleerde vorm van therapie, die tot doel heeft de verwerking van de traumatische ervaring te faciliteren. Hierdoor wordt beïnvloeding mogelijk van symptomen die zijn ontstaan als gevolg van deze nare herinneringen. Het bijzondere van EMDR is dat deze methode opvallend snel leidt tot blijvende veranderingen bij de cliënt.
 
EMDR biedt een goede behandelmogelijkheid wanneer de klachten van de persoon worden veroorzaakt door, of gerelateerd zijn aan, een of meer schokkende ervaringen. Omdat zulke ervaringen zeer uiteenlopende reacties kunnen veroorzaken, kunnen ook zeer veel gedragsproblemen met EMDR behandeld worden. 
 

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.