Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Cognitieve gedragstherapie

Een van de behandelingen waarvoor u bij MET ggz terecht kunt is cognitieve gedragstherapie. Door deze therapie krijgt de cliënt meer inzicht in zijn denken en doen.

Bij cognitieve gedragstherapie zijn twee behandelvormen met elkaar gecombineerd: de gedragstherapie en de cognitieve therapie (verstandelijke). Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende behandeling van meestal 12 tot 16 weken.

Gedragstherapie  

De behandelvorm gedragstherapie is gebaseerd op gedrag. De therapie gaat ervan uit dat gedrag is aangeleerd en dus ook weer kan worden afgeleerd. U oefent stap voor stap het opnieuw aangaan van situaties die voor u lastig zijn. U krijgt bijvoorbeeld concrete opdrachten (boodschappen doen, wandeling maken). Het kan ook zijn dat u nieuwe vaardigheden leert, zodat u beter in staat bent om die moeilijke situaties aan te gaan.

Cognitieve therapie

De behandelvorm cognitieve therapie gaat uit van de veronderstelling dat gedachten invloed hebben op iemands gevoelens. Negatieve denkgewoontes kunnen ongewenste gevoelens of emotionele klachten veroorzaken. Maar zij kunnen, net als gedrag, ook weer worden afgeleerd. Met cognitieve therapie leert u uw eigen denkpatronen te ontdekken en te wijzigen, zodat u uiteindelijk op een meer evenwichtige wijze gaat kijken naar voor u moeilijke situaties. U leert uw gedachten herkennen en gaandeweg te vervangen door reële gedachten.  

 

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.