Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die MET ggz toepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut.

Specialistische behandelmethodes

Psychotherapie is een verzamelnaam voor verschillende, meer specialistische behandelmethodes die worden toegepast bij psychische klachten en stoornissen, bij zowel kinderen en jeugdigen, als bij volwassenen en ouderen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener - een BIG-geregistreerde psychotherapeut en/of klinisch psycholoog. In de gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen. De psychotherapeut helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Verschillende levensgebieden

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. Psychotherapie is een vorm van therapie die valt binnen de specialistische ggz. Het is een intensieve, meestal langer durende behandeling, geschikt voor mensen met moeilijkheden en klachten op verschillende levensgebieden.

Psychotherapie richt zich op:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • het ontwikkelen van eigen redzaamheid

De behandeling kan individueel zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.