Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Psycho-educatie

MET ggz zet psycho-educatie in om mensen voor te lichten over psychische problemen, zoals angst, depressie, trauma of autisme.

De behandelaar geeft in gesprekken informatie over het psychische probleem en advies over hoe mensen er mee om kunnen gaan. Deze voorlichting kan gegeven worden aan de cliënt zelf, maar ook aan familie van de patiënt of personen uit zijn of haar directe omgeving. Tijdens psycho-educatie worden de cliënt en/of zijn of haar naasten geïnformeerd over de stoornis, oorzaken, symptomen, het verloop en de behandeling.

Grip op de situatie

Door psycho-educatie krijgen u en uw omgeving meer grip op de situatie, en leert u om te gaan met de situatie. Psycho-educatie kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.

#

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.