Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die MET ggz aanbiedt als ondersteuning van een andere therapie of training. Medicatie kan de klachten wegnemen, maar kan ook de werking van andere therapieën versterken en verbeteren. 

Psychiater

Als er medicijnen worden voorgeschreven, wordt goed gekeken naar de juiste dosis, het effect, de bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Alleen de psychiater (of een andere arts) is bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Onder supervisie mogen een arts-assistent en een verpleegkundig specialist dit in een aantal gevallen ook doen.

Duur van de behandeling

De duur van deze behandeling hangt af van de aard en omvang van de problemen en het soort medicatie. Farmacotherapie kan zowel worden ingezet bij kinderen en jeugdigen, als bij volwassenen en ouderen. Vaak - maar niet altijd - is er een combinatie met andere therapieën.

Samen met uw behandelaar werkt u aan een oplossing voor uw probleem.