Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Kosten

Aan de behandeling zijn kosten verbonden. Deze worden meestal vergoed door de gemeente of de zorgverzekering.

Kinderen en jeugd

Alle kosten van de behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar worden vergoed door de gemeente. De hulp die wij bieden valt onder de Jeugdwet.

Volwassenen

De kosten voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) vallen onder de Zorgverzekeringswet. De kosten van behandeling aan volwassenen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Hierbij geldt wel het eigen risico van de zorgverzekering. Op de verzekeringspolis staat informatie over de hoogte van het eigen risico. Bij vragen verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar.

Psychische klachten?

Heeft u psychische klachten? Neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u indien nodig verwijzen naar MET ggz.