Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Cursussen voor clienten

Cursussen voor eigen cliënten zijn onderdeel van een behandeling en zijn bedoeld voor ingeschreven cliënten. Cliënten kunnen de cursussen niet zelf uitkiezen. Dit moet passen binnen de behandeling. Niet iedere cursus wordt bij iedere diagnose ook vergoed. Vraag dus naar de mogelijkheden bij uw behandelaar.

Kinderen en jeugd

MET ggz verzorgt een aantal cursussen voor jongeren tussen de 0 en 18 jaar:

Volwassenen

MET ggz biedt diverse cursussen, therapieën, groepen en bijeenkomsten aan voor mensen met een langdurige psychische aandoening en voor naasten van mensen met een psychische stoornis:

Ouderen

Speciaal voor mensen met psychische problemen van 65 jaar en ouder heeft MET ggz enkele cursussen beschikbaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van ouderen, bijvoorbeeld om zelfstandig te blijven en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u terecht bij het secretariaat groepen via
088–1149494 of secretariaatgroepen@metggz.nl.