Complete geestelijke gezondheidszorg van jong tot oud in Noord- en Midden-Limburg

Aanmelden

Heeft u hulp nodig bij zelfstandig wonen? Zoekt u hulp bij uw inkomsten en uitgaven of wilt u meer weten over MET de wijk? Dan zijn wij u graag van dienst.

Keukentafelgesprek bij uw gemeente

Als u ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven, dan is een besluit nodig van de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten hebben hiervoor loketten of sociale wijkteams ingericht. Inwoners kunnen zich dan bij hun gemeente melden. Er zal dan een gesprek plaatsvinden. Dit wordt vaak het keukentafelgesprek genoemd. In dit gesprek wordt gekeken naar wat u wel en niet kunt, wat uw sociale netwerk kan bieden en van welke algemene voorzieningen u gebruik zou kunnen maken. Waar nodig wordt een individueel traject met ondersteuning afgesproken en wordt een zorgaanbieder gecontracteerd. Er wordt ook een Leefzorgplan opgesteld. De gemeente bepaalt in overleg of en zo ja, welke zorginstelling de ondersteuning mag bieden. Dat kan MET ggz zijn of een andere zorginstelling.

Voor meer informatie over hoe u zich voor, tijdens en na een keukentafelgesprek kunt voorbereiden, kunt u de brochure 'Handig om te weten bij een keukentafelgesprek' raadplegen. Download deze hier.

Zorgbemiddeling

Als MET ggz krijgen wij bericht van de gemeente. Binnen circa 5 dagen nemen wij contact met u op, waarna het Leefzorgplan uitgevoerd kan worden. Cliënten hebben ook het recht zelf een Leefzorgplan voor te stellen. Als u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, kunnen de medewerkers zorgbemiddeling van MET ggz u daar eventueel bij helpen. Zij kunnen ook nadere informatie verstrekken over mogelijkheden en de procedure voor het aanvragen van ondersteuning via de Wmo.

Voor de factsheet Overgangsrecht Beschermd wonen, ga naar Beschermd wonen.

Voor de factsheet Overgangsrecht Ambulante begeleiding, ga naar Ambulante begeleiding.

Kijk voor andere diensten of informatie ook op: 
www.hoeverandertmijnzorg.nl 
- www.vng.nl/producten-diensten  

Zie ook de lokale huis-aan-huisbladen/gemeentepagina’s.

Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zelfstandig te leven. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep (indicatie dagbesteding). Het gaat hierbij niet om behandeling.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars via 088-1149494 of zorgbemiddeling@metggz.nl.